završni rad
Pojam rada kod Hannah Arendt

Lidija Toth (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za filozofiju