završni rad
Neverbalna komunikacija putem facijalne ekspresije

Sara Gotovac (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju