diplomski rad
Eksplicitni i implicitni stavovi studenata psihologije i sestrinstva prema osobama s invaliditetom

Marija Mikić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet