diplomski rad
Simbolička uloga glagoljskih grafema u imenskoj formuli Druge božanske osobe (Logosa/Isusa Krista)

Ljubinka Andrijanić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet