završni rad
Irealni likovi u Begovićevim dramama

Anja Vuko (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet