diplomski rad
Različitost fantastičnog u lirici, drami i prozi hrvatskog moderniteta, poredbovno i kontekstno

Domagoj Jupek (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet