završni rad
Dogovaranje Versailleskog sporazuma

Luka Kurmaić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet