završni rad
Tvorba identiteta i etička pitanja u romanu Gospođa Bovary Gustava Flauberta

Anđela Štajcer (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet