završni rad
Elementi fantastike u pripovijetkama Rikarda Jorgovanića

Irena Župarić-Aničić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet