disertacija
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije

Goran Tanacković Faletar (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet