disertacija
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj

Dubravka Papa (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet