disertacija
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame

Nadira Puškar Mustafić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet