Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Sintaksa glagola nepotpunog značenja u hrvatskom i njemačkom jeziku na primjeru modalnih glagola

Karabalić, Vladimir (2011)