Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Provedba agrarne reforme na crkvenim posjedima u Đakovačkom dekanatu 1945.-1948.

Josipović Batorek, Slađana (2012)