završni rad
Razvoj Siscije od uspostave rimske vlasti do kraja vladavine cara Dioklecijana

Danijela Mađarac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet