završni rad
Onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku

Bernardica Domorad (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet