Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Emocionalna inteligencija u ranoj adolescenciji: korelati sposobnosti upravljanja emocijama i predikcija školskog uspjeha

Babić Čikeš, Ana; Buško, Vesna (2015)