Stručni rad - Pregledni rad
Mađarska revolucija 1848. godine

Dobsai, Gabriela (2012)