Znanstveni rad - Pregledni rad
Nabava elektroničkih knjiga u knjižnicama : s posebnim naglaskom na upravljanje vlasničkim pravima

Petr Balog, Kornelija; Feldvari, Kristina (2013)