Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Etnička i vjerska slika Srijema 1880.-1910.

Matanović, Damir; Tomas, Domagoj (2009)