Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Kad ljubav ne može umrijeti... Ljubav i destruktivni diskurs u filmskim adaptacijama drame Friedricha Dürrenmatta Posjet stare dame

Novak, Sonja (2017)