Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
O IZRICANJU POSVOJNOSTI PRIJEDLOŽNIM GENITIVNIM IZRAZIMA

Kuna, Branko (1999)