Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Humanistički i skolastički odrazi u Vetranovićevoj Pjesanci u pomoć poetam

Šimić, Krešimir (2012)