Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja

Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran (2007)