Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Hrvatski novocrkvenoslavenski jezik u XIX. stoljeću (Početak jezične obnove na primjeru domisalskih izdanja Dragutina Antuna Parčića)

Lukić, Milica; Blažević Krezić, Vera (2016)