Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Zašto zadržati vlastito ime? Neki pristupi subjektu i imenu u diskurzu Gillesa Deleuzea i Felixa Guattarija

Peternai Andrić, Kristina (2014)