Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Odrazi humanističke dramske tradicije u "Suzani čistoj" Mavra Vetranovića

Šimić, Krešimir (2012)