Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Moć ljubavi i ljubav prema moći: igranje uloga u Shakespeareovoj komediji Na tri kralja ili kako hoćete

Matek, Ljubica (2014)