disertacija
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole

Ružica Pažin-Ilakovac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet