diplomski rad
Heuristička nastava

Jelena Jukić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet