diplomski rad
Kontrastivna analiza engleskih i hrvatskih frazeoloških jedinica s leksemom 'time' / 'vrijeme'

Ivan Fremec (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet