diplomski rad
Provjera povezanosti nekih dimenzija upitnika BFQ-a za djecu i Eysenckova upitnika ličnosti za djecu

Ivana Cvančić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet