završni rad
Olympe de Gouges: Deklaracija o pravima žene i građanke

Sanja Banjeglav (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet