disertacija
Dnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnosti

Dragica Dragun (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet