završni rad
Grijeh pohlepe u renesansnim satirama

Jasmina Vrebić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet