završni rad
Hasanaginica Milana Ogrizovića u kontekstu hrvatske dramske moderne

Nikolina Rebrina (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet