disertacija
Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami

Stephanie Jug (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet