diplomski rad
Pripovijedanje i identitet u Kasandri Christe Wolf

Viktoria Kluiser (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet