diplomski rad
Molitveni i drugi nabožni elementi u Fabrijevu "Vježbanju života"

Tena Bukna (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet