diplomski rad
Stilistika hiperteksta i tradicionalnog, nelinearnog književnoga teksta - poredbeno istraživanje

Krešimir Čosić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet