diplomski rad
Ivan Golub, Borom Pavlovićem i Šopom čitan

Antonia Rašić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet