diplomski rad
Podravski poddijalekt slavonskoga dijalekta

Tatjana Palijan (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet