diplomski rad
Povezanost ciljnih orijentacija s pristupima učenju i akademskim uspjehom

Nikolina Miškulin (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet