diplomski rad
Doprinos Gaje Petrovića uspostavljanju programskih odrednica u prvim trima godištima filozofskog časopisa Praxis (1964-1966)

Luka Matić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet