Pages

Ženski likovi u prozama Josipa Kozarca
Ženski likovi u prozama Josipa Kozarca
Antonija Vidović
U ovom završnom radu, pod naslovom Ženski likovi u prozama Josipa Kozarca, govorit će se o ženskim likovima. Prvo će se reći nešto općenito o položaju žene i njezinim ulogama kroz stoljeća te će se opisati tipovi žena u književnosti od kojih će i svaki biti oprimjeren. Naglasak će biti na tipovima ženskih likova u 19. st., budući da je to bilo razdoblje stvaralaštva Josipa Kozarca. Nadalje, karakterizacije ženskih tipova primjenit će se na odabrane Kozarčeve...
Ženski likovi u prozi Janka Leskovara
Ženski likovi u prozi Janka Leskovara
Marina Pervan
Leskovar je inaugurator hrvatske moderne u književnom smislu, a među kritičarima je posebno popularan i poznat po muškim likovima. U radu je pak naglasak stavljen na ženske likove, posebice zato što se njime nitko od književnih kritičara i povjesničara nije bavio. U radu i analizi vodila sam se postavkama feminističke kritike. Na primjeru Leskovarovih pripovijedaka, sagledala sam situaciju žene s početka dvadesetog stoljeća i pokušala uvidjeti na koji se način ona ostvaruje...
Ženski subjekt u suvremenom hrvatskom pjesništvu
Ženski subjekt u suvremenom hrvatskom pjesništvu
Dina Dedić
Diplomski rad Ženski subjekt u suvremenom hrvatskom pjesništvu sužava svoje dijakronijsko područje te analizira niz pjesama nastalih i objavljenih u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, propitujući tako subjekt s kojim suvremena otpočinje te nudeći tako mogućnost daljnjih analiza razvojnoga tijeka subjekta kroz suvremeno hrvatsko pjesništvo. S obzirom na manju recepcijsku te izdavačku pozornost za žensko pismo tada, pjesme su preuzete iz niza časopisa koji su izlazili te je...
Život i rad Svete Braće
Život i rad Svete Braće
Tea Srednoselec
U ovome će se radu pokušati dodatno opisati i objasniti važnost i golema uloga Konstantina Ćirila i Metoda ili, u narodu raširenije, Svete Braće. Konstantin Ćiril i Metod rođeni su u Solunu pa se zbog toga često u literaturi, uz Svetu Braću, može pronaći kako piše i Solunska Braća, ali i Slavenski apostoli. U radu će se koristiti izraz Sveta Braća. Sveta su se Braća, a posebice Konstantin Ćiril, odlikovala izrazitom oštroumnošću, bili su istaknuti intelektualci svojega...
Život i vladavina Kleopatre VII.
Život i vladavina Kleopatre VII.
Veronika Završki
Slavna dinastija Ptolemeja došla je na vlast nakon smrti Aleksandra Makedonskog, a završila najslavnijom i najegzotičnijom kraljicom te dinastije – Kleopatrom VII. Rođena je oko 69. godine prije Krista, a na tron svoga oca zasjeda 51. pr.Kr. Vladavinu započinje dijeleći tron s bratom i suprugom Ptolemejem XIII., ali uz pomoć Julija Cezara zadobiva prijestolje za sebe. Tu se razvija ljubavna veza između Cezara i Kleopatre te mu ona, tvrdeći da je njegovo, rađa sina Cezariona....
Život u Osijeku tijekom Prvog svjetskog rata (1914. - 1918.)
Život u Osijeku tijekom Prvog svjetskog rata (1914. - 1918.)
Patrik Jusup
Prvi svjetski rat utjecao je na svakodnevni život stanovništva diljem Austro-Ugarske Monarhije, a grad Osijek nije bio iznimka. Nakon sarajevskog atentata, u Osijeku dolazi do antisrpskih demonstracija, a ubrzo se antisrpski sentiment uviđa i u gradskom zastupstvu. Nakon objave rata Srbiji, na ulicama Osijeka stanovništvo slavi i kliče kralju i vojsci. Iako grad nije imao izravan dodir s bojišnicom, u grad su, gotovo od prvog dana rata, stizali vojnici i ranjenici koji su se vraćali s...
Životne priče baka iz Bebrine, Brodskoga Stupnika i Dubočca
Životne priče baka iz Bebrine, Brodskoga Stupnika i Dubočca
Brigita Mikajević
U etnologiji zanimanje za pisanje o vlastitu životu javlja se u kasnim sedamdesetim godinama 20. stoljeća. U literaturi životne priče definirane su kao pripovijesti pojedinaca o događajima i doživljajima iz vlastitoga života. Ovaj se rad bavi životnim pričama triju baka iz Brodskoga Stupnika, Bebrine i Dubočca. U radu se pokušava terminološki odrediti pojam životna priča nasuprot pojmu pričanja o životu. Životne priče prikupljene su polustrukturiranim intervjuom koji je...
Životopis Marka Marulića prema Frani Božičević Natalisu
Životopis Marka Marulića prema Frani Božičević Natalisu
Jelena Rošić
Na temelju relevantne literature i korpusa prikupljene, u ovome završnome radu bit će prikazan životni put poznatoga splitskoga pjesnika i pisca, koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj i svjetskoj književnosti, Marka Marulića i to prema bilješkama i svjedočenju od strane njegovog suvremenika i sumještanina Frane Božićevića Natalisa. Koristeći se u prvom redu njegovom biografijom, najprije će se u prvom dijelu definirati pojam životopisa i biografije, a drugi dio završnoga rada...
ΧȡόνοȢ i αὶων u kozmogoniji Platonova Timeja
ΧȡόνοȢ i αὶων u kozmogoniji Platonova Timeja
Zoran Kojčić
Krećući pregledno kroz povijest recepcije Platonova nauka u Timeju, proći će se u ovom radu, prije svega, kroz prikaze i mišljenja novoplatoničara do Prokla, a zatim i kroz stajališta suvremenih autora o pitanju kojim se bavi sam rad. Pitanje kozmogonije spram vremena i vječnosti u Platonovu Timeju, kako je iz tih pregleda vidljivo, fasciniralo je komentatore, koji na njega nikako nisu mogli dati konačan odgovor. Ono što će se u ovomu radu pokušati jest iznijeti teza koja će se...
„Die Gestalt des Oskars Matzeraths im Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass“
„Die Gestalt des Oskars Matzeraths im Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass“
Nataša Agatić
„Die Blechtrommel“ ist einer der bekanntesten Romane der Nachkriegsliteratur. Warum ich mich für diesen Roman entschieden habe, ist einfach. Er ist sehr interessant, die Hauptgestalt Oskar Matzerath ist ganz anders als uns schon bekannte Gestalten. Wir haben in unserer. Studienzeit mehrere Epochen der Literatur bearbeitet, doch Günter Grass Schreibstil gefällt mir am besten. Er ist einfach, sehr verständlich und doch bringt er uns zum nachdenken. Man kann von Oskar Matzerath nicht...
„Die Wandlung des Menschen bei Brecht und Walser“
„Die Wandlung des Menschen bei Brecht und Walser“
Ružica Vuković
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Wandlung des Menschen, die ich durch die beiden Werke von Bertolt Brecht und Martin Walser schildere. Dabei richte ich meine größte Aufmerksamkeit auf die beiden Hauptprotagonisten und zwar Galy Gay aus dem Werk „Mann ist Mann“ und Alois Grübel aus dem Werk „Eiche und Angora“. Ich habe mich deshalb für dieses Thema entschieden, weil ich denke, dass die Wandlungen der Menschen etwas so Selbstverständliches geworden sind, dass man sie...
„Venere i Adon“ u kontekstu renesansne pastorale
„Venere i Adon“ u kontekstu renesansne pastorale
Vedrana Horvat
Ovaj će se završni rad osvrnuti na kontekst renesanse pastorale u „Veneri i Adonu“. Obuhvatit će književno razdoblje renesanse i u njega uklopiti život književnog velikana Marina Držića. Nadalje će se baviti interpretacijom „Venere i Adona“, gdje će se otkriti vješt stil Marina Držića na jezičnoj razini uporabom raznih vulgarizama, talijanizama i sarkazama. Otkrit će nam specifičan način kazališnog prostora putem teatra u teatru iz kojega proizlazi da je Marin...

Pages