Pages

Writing Strategies in EFL Argumentative Essays
Writing Strategies in EFL Argumentative Essays
Ivana Šplihal
The purpose of this study was twofold: to determine which strategies students utilize in their essay writing and to find any distinctions in the use of writing strategies by skilled and less skilled student writers. The sample of the current study included eight Croatian EFL undergraduate students enrolled at the Faculty of Humanities and Social Sciences, J. J. Strossmayer University, Osijek. The data collected via think aloud protocols, semi-structured interviews and student essays was...
XML Schema jezici za opis strukture XML dokumenta
XML Schema jezici za opis strukture XML dokumenta
Marko Šoštarić
Svrha rada ogleda se u osvrtu na XML schema jezike koji se rabe za opis strukture XML dokumenta. U skladu sa svrhom ciljevi rada odnose se na prikaz DTD-ja i W3C XML Scheme, kao danas najupotrebljavanijih XML schema jezika, a zatim i ostalih, manje poznatih, ali također važnih XML schema jezika, kao što su RELAX NG i Schematron. U prvom dijelu rada govori se općenito o XML označiteljskom jeziku, povodu njegova nastanka, sintaksi i semantici. Zatim se pozornost posvećuje pojedinačnom...
XML u knjižnicama
XML u knjižnicama
Maja Klajić
U ovom radu se govori o važnosti XML-a te različitim aspektima njegove primjene u knjižničarstvu. XML je označiteljski jezik koji svojom jednostavnom strukturom i strogim sintaktičkim pravilima omogućuje niz pogodnosti kao što su brži protok informacija, pohrana podataka, učinkovitije pretraživanje, razmjena podataka između različitih sustava te stvaranje drugih označiteljskih jezika odnosno formata pohrane kataložnih i inih zapisa. Primjena XML-a u knjižničarstvu u prvom...
XVIIIdinastija Egipta: od Ahmozisa I do Amenofisa IV - kratki pregled
XVIIIdinastija Egipta: od Ahmozisa I do Amenofisa IV - kratki pregled
Tomislav Farkaš
Dolaskom Ahmozisa I na vlast u Egiptu, 1580. god. pr. Kr., protjerani su Hiksi te su stvoreni temelji za nastanak XVIIIegipatske dinastije. Tada u Egiptu počinje razdoblje Nove države (Novog kraljevstva) koje će trajati do 1100. god. pr. Kr. Razdoblje XVIII dinastije (1580. god. pr. Kr. – 1350. god. pr. Kr.) donosiEgiptu prosperitet i slavu kakva do tada nije viđena u svijetu, a granice države protežu se od pete katarakte na jugu do Eufrata na sjeveru. Rad se bavi vladavinom prvih 9...
Zadovoljenje potreba online aktivnošću
Zadovoljenje potreba online aktivnošću
Helena Lisac
Od njegova početka, od 1983. godine do danas, gotovo da ne postoji aspekt čovjekova života koji nije zahvaćen djelovanjem interneta. Uslijed eksponencijalnog razvoja elektroničkih medija, njihove interaktivnosti i širokog spektra mogućnosti koje nude, internet je postao dio čovjekove svakodnevice, omogućavajući pojedincima različite izvore informacija, zabave, ali i komunikacije. U ovom radu razmatra se što je to što čini internet toliko popularnim i zastupljenim medijem....
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života osoba zaposlenih u IT sektoru
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života osoba zaposlenih u IT sektoru
Martina Kolak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos između dimenzija zadovoljstva poslom (zadovoljstvo plaćom, zadovoljstvo mogućnošću napredovanja, zadovoljstvo poslom, zadovoljstvo nadređenima i zadovoljstvo suradnicima) i subjektivne kvalitete života. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=224 sudionika (153 muškog i 71 ženskog spola) u dobi između 19 i 54 godina koji su zaposleni u IT sektoru. Sudionici su ispunjavali Sociodemografski upitnik koji je konstruiran za potrebe ovog...
Zadovoljstvo učenika planom i programom informatike u 8. razredu osnovne škole
Zadovoljstvo učenika planom i programom informatike u 8. razredu osnovne škole
Ivana Jukić
Budući da živimo u 21.stoljeću gdje tehnologija iz dana u dan sve više napreduje, ovaj rad predstavit će koliko je tehnologija bitna od samih početaka školovanja, konkretnije osnovnog školovanja. Tema je obuhvatila nastavni plan i program informatike u osnovnoj školi, konkretnije plan i program osmog razreda te će se detaljno razraditi istraživanje istog. Cilj je ovog istraživanja prikupiti dojmove učenika koji pohađaju informatiku, predmet u osnovnoj školi. Ovo pitanje...
Zadovoljstvo životom i vrijednosti sustav odraslih ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki
Zadovoljstvo životom i vrijednosti sustav odraslih ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki
Olesja Beč
Vrijednosti, kao organizirani skup općih uvjerenja, mišljenja i stavova o tome što je ispravno, dobro i poželjno predstavljaju jedan od važnih čimbenika u etiologiji, fenomenologiji, resocijalizaciji, rehabilitaciji te terapiji ponašanja ovisnika. Zadovoljstvo životom, u kontekstu problematike ovisnosti nedostatno je empirijski istraženo područje, čije su teorijske i praktične implikacije višestruko značajne. Istraživanje vrijednosnog sustava ovisnika i njihova zadovoljstva...
Zahvalnost i subjektivna dobrobit
Zahvalnost i subjektivna dobrobit
Ena Kantor
Posljednjih se godina proučavanje mentalnog zdravlja pojedinca proširilo s puke odsutnosti psihopatologije na proučavanje prisutnosti sreće i zadovoljstva životom. Istražujući subjektivnu dobrobit pokazalo se da najveće efekte na predviđanje dobrobiti imaju osobne karakteristike, uključujući zahvalnost. Istraživanja navode da je zahvalnost korelirana s mjerama pozitivne emocionalnosti i dobrobiti, da zahvalnije osobe češće doživljaju ugodne afekte i raspoloženje. Nalazi...
Zajednice u industrijskim i postindustrijskim gradovima
Zajednice u industrijskim i postindustrijskim gradovima
Anđela Blažević
Čovjek kao društveno biće ima potrebu dijeliti prostor s drugim ljudima. Povijesno gledajući možemo vidjeti kako su i prve zajednice zajedno obitavale i međusobno si pomagale. S vremenom se situacija mijenjala, no zajednica i dalje postoji, ali sada i u nekim drugim oblicima. Sociološki klasici zajednicu smatraju temeljnom idejom sociologije. Karakterizira je stapanje misli, osjećaja, tradicije, privrženosti, htjenja i pripadanja, a pronaći se može u lokalitetima, religiji, rasi,...
Zakonski okvir zaštite pisane baštine u Republici Hrvatskoj
Zakonski okvir zaštite pisane baštine u Republici Hrvatskoj
Tamara Škorić
Rad se bavi utvrđivanjem zakonskog okvira zaštite pisane baštine Republike Hrvatske. Postoji niz zakona, propisa, pravilnika, konvencija i dokumenata kojima se regulira i propisuje zaštita kulturne baštine na međunarodnoj i državnoj razini. UNESCO i IFLA su organizacije koje su imale veliki utjecaj na oblikovanje zakona u Republici Hrvatskoj. Preteča zaštite je valorizacija kulturne baštine, u ovome slučaju pisane kulturne baštine, kako bi se utvrdila vrijednost i značaj za...
Zapadna Slavonija 1991. godine
Zapadna Slavonija 1991. godine
Verislav Kmet
U ovom radu razmatra se stanje u zapadnoj Slavoniji 1991. godine. Odnosno nastanak i razvoj srbijanske oružane agresije u zapadnoj Slavoniji. Razmotreni su planovi i pripreme Jugoslavenske narodne armije za osvajanje Hrvatske, te hrvatski plan obrane i ustroj njene vojske. Naročita pozornost posvećena je blokadi i osvajanju vojarni i vojnih objekata Jugoslavenske narodne armije na području zapadne Slavonije. Dobivenom vojnom tehnikom i naoružanjem zaustavljen je prodor Banjalučkog...

Pages