Pages

Zadovoljstvo učenika planom i programom informatike u 8. razredu osnovne škole
Zadovoljstvo učenika planom i programom informatike u 8. razredu osnovne škole
Ivana Jukić
Budući da živimo u 21.stoljeću gdje tehnologija iz dana u dan sve više napreduje, ovaj rad predstavit će koliko je tehnologija bitna od samih početaka školovanja, konkretnije osnovnog školovanja. Tema je obuhvatila nastavni plan i program informatike u osnovnoj školi, konkretnije plan i program osmog razreda te će se detaljno razraditi istraživanje istog. Cilj je ovog istraživanja prikupiti dojmove učenika koji pohađaju informatiku, predmet u osnovnoj školi. Ovo pitanje...
Zadovoljstvo životom i vrijednosti sustav odraslih ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki
Zadovoljstvo životom i vrijednosti sustav odraslih ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki
Olesja Beč
Vrijednosti, kao organizirani skup općih uvjerenja, mišljenja i stavova o tome što je ispravno, dobro i poželjno predstavljaju jedan od važnih čimbenika u etiologiji, fenomenologiji, resocijalizaciji, rehabilitaciji te terapiji ponašanja ovisnika. Zadovoljstvo životom, u kontekstu problematike ovisnosti nedostatno je empirijski istraženo područje, čije su teorijske i praktične implikacije višestruko značajne. Istraživanje vrijednosnog sustava ovisnika i njihova zadovoljstva...
Zahvalnost i subjektivna dobrobit
Zahvalnost i subjektivna dobrobit
Ena Kantor
Posljednjih se godina proučavanje mentalnog zdravlja pojedinca proširilo s puke odsutnosti psihopatologije na proučavanje prisutnosti sreće i zadovoljstva životom. Istražujući subjektivnu dobrobit pokazalo se da najveće efekte na predviđanje dobrobiti imaju osobne karakteristike, uključujući zahvalnost. Istraživanja navode da je zahvalnost korelirana s mjerama pozitivne emocionalnosti i dobrobiti, da zahvalnije osobe češće doživljaju ugodne afekte i raspoloženje. Nalazi...
Zajednice u industrijskim i postindustrijskim gradovima
Zajednice u industrijskim i postindustrijskim gradovima
Anđela Blažević
Čovjek kao društveno biće ima potrebu dijeliti prostor s drugim ljudima. Povijesno gledajući možemo vidjeti kako su i prve zajednice zajedno obitavale i međusobno si pomagale. S vremenom se situacija mijenjala, no zajednica i dalje postoji, ali sada i u nekim drugim oblicima. Sociološki klasici zajednicu smatraju temeljnom idejom sociologije. Karakterizira je stapanje misli, osjećaja, tradicije, privrženosti, htjenja i pripadanja, a pronaći se može u lokalitetima, religiji, rasi,...
Zakonski okvir zaštite pisane baštine u Republici Hrvatskoj
Zakonski okvir zaštite pisane baštine u Republici Hrvatskoj
Tamara Škorić
Rad se bavi utvrđivanjem zakonskog okvira zaštite pisane baštine Republike Hrvatske. Postoji niz zakona, propisa, pravilnika, konvencija i dokumenata kojima se regulira i propisuje zaštita kulturne baštine na međunarodnoj i državnoj razini. UNESCO i IFLA su organizacije koje su imale veliki utjecaj na oblikovanje zakona u Republici Hrvatskoj. Preteča zaštite je valorizacija kulturne baštine, u ovome slučaju pisane kulturne baštine, kako bi se utvrdila vrijednost i značaj za...
Zapadna Slavonija 1991. godine
Zapadna Slavonija 1991. godine
Verislav Kmet
U ovom radu razmatra se stanje u zapadnoj Slavoniji 1991. godine. Odnosno nastanak i razvoj srbijanske oružane agresije u zapadnoj Slavoniji. Razmotreni su planovi i pripreme Jugoslavenske narodne armije za osvajanje Hrvatske, te hrvatski plan obrane i ustroj njene vojske. Naročita pozornost posvećena je blokadi i osvajanju vojarni i vojnih objekata Jugoslavenske narodne armije na području zapadne Slavonije. Dobivenom vojnom tehnikom i naoružanjem zaustavljen je prodor Banjalučkog...
Zastupljenost lingvometodičkih predložaka u udžbenicima hrvatskoga jezika i komunikacije
Zastupljenost lingvometodičkih predložaka u udžbenicima hrvatskoga jezika i komunikacije
Magdalena Anđela Ćuk
predlošcima u udžbenicima Hrvatskoga jezika i komunikacije. Cilj je rada prikazati zastupljenost lingvometodičkih predložaka u svim udžbenicima predmetne nastave od 5. do 8. razreda osnovne škole te u udžbenicima gimnazije od 1. do 4. razreda. Na početku se govori o tekstu bitnom za odabir lingvometodičkoga predloška u nastavi Hrvatskoga jezika i komunikacije. Također, govori se i o podjeli lingvometodičkih predložaka prema ciljnoj usmjerenosti te o vrstama tekstova...
Zastupljenost shema metapodataka u institucijskim repozitorijima
Zastupljenost shema metapodataka u institucijskim repozitorijima
Tena Tormaš
Svrha diplomskog rada je istražiti trenutnu zastupljenost shema metapodataka u institucijskim repozitorijima u svijetu. S tim u vezi, u radu se obrađuju teorijske postavke metapodataka poput njihove namjene, definicije i podjele, a potom se razmatraju neke od najvažnijih shema metapodataka koje se koriste za opisivanje različitih izvora i objekata u poslovnim i informacijskim sustavima kao što su Dublin Core, METS, MODS, ONIX, EAD i VRA Core. Posebna pozornost posvećena je postupku...
Zastupljenost slavonskoga dijalekta u bećarcima
Zastupljenost slavonskoga dijalekta u bećarcima
Ana Vinković
Bećarac je vokalno-instrumentalni napjev u formi deseteračkoga dvostiha. Usmenoknjiževni je žanr i dio je folklorne baštine. Pjesma je oduvijek bila sastavnicom svakodnevnoga života. Uz pjesmu se radilo, divanilo, slavilo i tugovalo. Iz bećaraca možemo puno saznati o kulturi i načinu življenja pojedinca i zajednice koja ga pjeva. Bećarac se pjeva na području čitave Slavonije, Baranje i Srijema. Samim time, nalazi su prostoru slavonskoga dijalekta. Slavonski je dijalekt organski...
Zavičajna zbirka Possegana u knjižnici Gimnazije Požega
Zavičajna zbirka Possegana u knjižnici Gimnazije Požega
Nikolina Maljković
Ovaj rad govori o Zavičajnoj zbirci Possegana školske knjižnice jedne od najstarijih gimnazija u Republici Hrvatskoj, Gimnaziji u Požegi. Na kraju rada nalaze se fotografije na kojoj je prikazana zbirka te neki od najzanimljivijih naslova u zbirci. Da bi se objasnila potreba osnivanja Zavičajne zbirke Possegana, u prvom dijelu rada predstavljena je Gimnazija s povijesnim pregledom. U idućem poglavlju govori se o knjižnici u Gimnaziji, povijesnom pregledu iste, a daje se na uvid i...
Završne faze vučedolske kulture
Završne faze vučedolske kulture
Jasmina Lazić
Vučedolska kultura je predstavnik razvijenog eneolitika i svojom dje¬latnošću uvela je područje Karpatske kotline u nove ekonomske, sociološke i kulturne odnose, koji su prethodili pojavi brončanog doba. Vučedolska je kultura nastala kao rezultat etničkih i kulturnih promjena izazvanih pomicanjem stepskih naroda s istoka u prostor Karpatske kotline, a ispunila raspon između 3000. i 2200. godine prije Krista. Ishodište vučedolske kulture bilo je u slavonsko-srijemskom dijelu...
Zaštita dokumentacije o industrijskoj i tehničkoj baštini
Zaštita dokumentacije o industrijskoj i tehničkoj baštini
Stjepan Zlatić
Tehnička i industrijska baština predstavljaju iznimno važan dio kulturne baštine u svijetu i Hrvatskoj. Njihovo čuvanje i zaštita predstavlja izazov na mnogim razinama i aspektima. Jedan važan dio tehničke i industrijske baštine je i dokumentacija. Dokumentacija u kontekstu industrijske baštine predstavlja sve pisane, tiskane i elektroničke dokumente vezane uz određenu industriju, te svu dokumentaciju nastalu kao dio proizvodnog procesa. Tehnička dokumentacija predstavlja svu...

Pages