Pages

Word Order in Old English, Middle English and Present-Day English
Word Order in Old English, Middle English and Present-Day English
Ivana Ilić
As English language developed from the times of Old English (450-1100), into Middle English (1100-1500), and then to Modern English (1500-present), several grammatical and morphological changes followed the development of the language. The language advanced from the free word order in the Old English times to the fixed word order in the Modern English. Old English had the SOV pattern as the base word order with the SVO as the dominant order in main clauses. In the Middle English the...
Word formation creativity/productivity in the language of TV series and movies
Word formation creativity/productivity in the language of TV series and movies
Ivan Novak
The purpose of this paper is to identify and analyse novel lexemes formed by various word formation processes, as featured in a selection of American TV series and movies. A variety of word-forming processes is explored, including affixal and non-affixal derivation, as well as more marginal word-formation processes like blending. They are discussed in the context of the distinction between word-formation productivity and creativity. Both terms are explained in the paper and exemplified with...
Word order in EFL learners’ written production
Word order in EFL learners’ written production
Stana Pavić
This paper explores word order in EFL learners’ written production. The purpose of this study is to gain insight into the word order errors Croatian EFL learners make in writing, to identify the types and sources of these errors, and to analyse their role in evaluation. The paper consists of two main parts: theoretical and empirical. The theoretical part is concerned with the explanation of importance of word order in language, and language acquisition, the differences between English and...
World Englishes: Indian English
World Englishes: Indian English
Maja Grgić
Indian English is a diverse non-standard language variety that has existed in India since the nineteenth century. As a language of law and administration, it has gained importance among its speakers, especially those in higher education. By the end of the century, Indian English had established itself as a lingua franca through its consistent use in media and literature (the literary renaissance). Following this pattern, speakers of Indian English adapted to the demand of standard varieties...
Wortentlehnungen in deutschen Sportnachrichten
Wortentlehnungen in deutschen Sportnachrichten
Sara Rapp
Die bevorstehende Arbeit befasst sich mit dem Thema Wortentlehnungen in deutschen Nachrichten. Das Thema bezieht sich auf den Bereich Sport, bzw. Fußball. Die gefundenen Beispiele werden genannt und mit Hilfe von ihrem Gebrauchskontext analysiert. Ziel der Arbeit ist es, mehrere Beispiele zu untersuchen und anhand von denselben eine umfangreiche Analyse durchzuführen. Zum Schluss zeigt die Untersuchung, dass manche Wortentlehnungen in deutschen Nachrichten unterschiedlichen Gebrauch haben...
Wortfolge in fnhd. Texten
Wortfolge in fnhd. Texten
Hrvoje Vlainić
In dieser Arbeit wird das Thema Wortfolge in der frühneudeutschen Sprache behandelt. Die frühneudeutsche Sprache wurde im 15. und 16. Jh in Deutschland gesprochen und geschrieben. Diese Arbeit wird zuerst einen geschictlichen Einblick in diese Zeit geben und danach auch die Evolution der deutschen Sprache durch die Jahrhunderte beschreiben. Weiterhin wird auch über die Syntax der frühneuhochdeutschen Sprache geschrieben, damit die Funktion der jeweiligen Satzelemente klar ist. Dies wird...
Writing Strategies in EFL Argumentative Essays
Writing Strategies in EFL Argumentative Essays
Ivana Šplihal
The purpose of this study was twofold: to determine which strategies students utilize in their essay writing and to find any distinctions in the use of writing strategies by skilled and less skilled student writers. The sample of the current study included eight Croatian EFL undergraduate students enrolled at the Faculty of Humanities and Social Sciences, J. J. Strossmayer University, Osijek. The data collected via think aloud protocols, semi-structured interviews and student essays was...
XML Schema jezici za opis strukture XML dokumenta
XML Schema jezici za opis strukture XML dokumenta
Marko Šoštarić
Svrha rada ogleda se u osvrtu na XML schema jezike koji se rabe za opis strukture XML dokumenta. U skladu sa svrhom ciljevi rada odnose se na prikaz DTD-ja i W3C XML Scheme, kao danas najupotrebljavanijih XML schema jezika, a zatim i ostalih, manje poznatih, ali također važnih XML schema jezika, kao što su RELAX NG i Schematron. U prvom dijelu rada govori se općenito o XML označiteljskom jeziku, povodu njegova nastanka, sintaksi i semantici. Zatim se pozornost posvećuje pojedinačnom...
XML u knjižnicama
XML u knjižnicama
Maja Klajić
U ovom radu se govori o važnosti XML-a te različitim aspektima njegove primjene u knjižničarstvu. XML je označiteljski jezik koji svojom jednostavnom strukturom i strogim sintaktičkim pravilima omogućuje niz pogodnosti kao što su brži protok informacija, pohrana podataka, učinkovitije pretraživanje, razmjena podataka između različitih sustava te stvaranje drugih označiteljskih jezika odnosno formata pohrane kataložnih i inih zapisa. Primjena XML-a u knjižničarstvu u prvom...
XVIIIdinastija Egipta: od Ahmozisa I do Amenofisa IV - kratki pregled
XVIIIdinastija Egipta: od Ahmozisa I do Amenofisa IV - kratki pregled
Tomislav Farkaš
Dolaskom Ahmozisa I na vlast u Egiptu, 1580. god. pr. Kr., protjerani su Hiksi te su stvoreni temelji za nastanak XVIIIegipatske dinastije. Tada u Egiptu počinje razdoblje Nove države (Novog kraljevstva) koje će trajati do 1100. god. pr. Kr. Razdoblje XVIII dinastije (1580. god. pr. Kr. – 1350. god. pr. Kr.) donosiEgiptu prosperitet i slavu kakva do tada nije viđena u svijetu, a granice države protežu se od pete katarakte na jugu do Eufrata na sjeveru. Rad se bavi vladavinom prvih 9...
Zadovoljenje potreba online aktivnošću
Zadovoljenje potreba online aktivnošću
Helena Lisac
Od njegova početka, od 1983. godine do danas, gotovo da ne postoji aspekt čovjekova života koji nije zahvaćen djelovanjem interneta. Uslijed eksponencijalnog razvoja elektroničkih medija, njihove interaktivnosti i širokog spektra mogućnosti koje nude, internet je postao dio čovjekove svakodnevice, omogućavajući pojedincima različite izvore informacija, zabave, ali i komunikacije. U ovom radu razmatra se što je to što čini internet toliko popularnim i zastupljenim medijem....
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života osoba zaposlenih u IT sektoru
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života osoba zaposlenih u IT sektoru
Martina Kolak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos između dimenzija zadovoljstva poslom (zadovoljstvo plaćom, zadovoljstvo mogućnošću napredovanja, zadovoljstvo poslom, zadovoljstvo nadređenima i zadovoljstvo suradnicima) i subjektivne kvalitete života. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=224 sudionika (153 muškog i 71 ženskog spola) u dobi između 19 i 54 godina koji su zaposleni u IT sektoru. Sudionici su ispunjavali Sociodemografski upitnik koji je konstruiran za potrebe ovog...

Pages