Pages

Utjecaj prehrane na psihičko zdravlje
Utjecaj prehrane na psihičko zdravlje
Ana Perak
Danas je sve više istraživanja koja pokazuju važnost utjecaja prehrane na fizičko i psihičko zdravlje pojedinca, a da bi se taj utjecaj mogao razumjeti, potrebno je znati biološku osnovu hranjenja te sastav i djelovanje pojedinih hranjivih tvari u namirnicama. Posebno se istražuje utjecaj prehrane na određene bolesti i psihičke poremećaje, od kojih će neki od dosada najistraženijih biti spomenuti. Isto tako, sve je popularnija prehrana prema emocijama, što je jedan od...
Utjecaj pretilosti na subjektivnu kvalitetu života
Utjecaj pretilosti na subjektivnu kvalitetu života
Dragana Dragojlov
Postoji velik broj istraživanja koja se bave pojmom kvalitete života, multidimenzionalnim konstruktom koji predstavlja pojedinčevu percepciju vlastitog života, koju karakterizira usporedba objektivnih životnih okolnosti i željenih okolnosti. Prilikom provođenja istraživanja i teoretiziranja o ovom konceptu nametnula se potreba za izdvajanjem subjektivnih pokazatelja kvalitete života, budući da se kvaliteta života ne može mjeriti samo na temelju objektivnih pokazatelja. Ovaj...
Utjecaj privrženosti na razvoj emocionalne inteligencije
Utjecaj privrženosti na razvoj emocionalne inteligencije
Marija Žigmundić
Ovaj rad predstavlja pregled suvremene literature u kojoj se istražuje odnos privrženosti i emocionalne inteligencije. U uvodnom dijelu rada prezentirani su pojmovi privrženosti i emocionalne inteligencije te njihov povijesni nastanak, dok se u drugom dijelu opisuje proces nastanka privrženosti, kao i različiti obrasci privrženosti koji su uočeni kod djece i odraslih. U trećem dijelu definirana je emocionalna inteligencija unutar teorijskih okvira na kojima je nastala te su opisani...
Utjecaj prostora na oblikovanje Balzacova romana Otac Goriot
Utjecaj prostora na oblikovanje Balzacova romana Otac Goriot
Lucija Ivančević
Ovaj se završni rad bavi realističkim romanom Otac Goriot kojeg je 1834. napisao Honoré de Balzac. Otac Goriot dio je Balzacova ciklusa romana kojeg je nazvao Ljudska komedija. Ciklus se bavi analizom francuskoga društva u 19. stoljeću, a to je vrijeme kada roman sve više jača i ima značajniju ulogu u povijesti književnosti. Jedno od glavnih obilježja realističkih romana je objektivnost te detaljnost u opisivanju. Opisuju se likovi, ali opisuje se i prostor u kojima likovi...
Utjecaj radnog mjesta na zdravlje i kvalitetu života.
Utjecaj radnog mjesta na zdravlje i kvalitetu života.
Helena Tomšek
Rad ima veliki utjecaj na zdravlje, ali i na kvalitetu života pojedinca. Iako se većina istraživanja bavila negativnim utjecajem rada, danas se sve veća važnost pridaje identifikaciji onih čimbenika posla koji pozitivno utječu na zdravlje i kvalitetu života zaposlenika. Ono što ostavlja najveći negativan utjecaj na zaposlenike su neplaćeni prekovremeni sati, nedostatak podrške, percipirana nepravednost, loša komunikacija, manjak kontrole i slično. S druge strane, fleksibilni...
Utjecaj razine samopoštovanja i jasnoće pojma o sebi na tok samoevaluativne misli
Utjecaj razine samopoštovanja i jasnoće pojma o sebi na tok samoevaluativne misli
Ida Vodopija
Cilj je ovoga istraživanja ispitati utjecaj samopoštovanja i jasnoće pojma o sebi na tok samoevaluativne misli. Kako bi se ispitao utjecaj samopotšovanja, korištena je skala samopoštovanja dok je za utjecaj jasnoće pojma o sebi korištena skala jasnoće pojma o sebi te je za tok samoevaluativne misli korišten protokol za mjerenje toka samoevaluativne misli. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da samopoštovanje utječe na valenciju toka samoevaluativne misli, dok jasnoća pojma o...
Utjecaj različite vrste glazbe na upravljanje motornim vozilom
Utjecaj različite vrste glazbe na upravljanje motornim vozilom
Marko Marincel
Cilj provedenog istraživanja bio je provjeriti utjecaj preferirane glazbe na simuliranu vožnju u odnosu na neutralnu glazbu. Istraživanje na simulatoru vožnje provedeno je individualno na 64 sudionika oba spola. Uvjeti za sudionike bili su dob od 21 do 29 godina, posjedovanje vozačke dozvole minimalno 3 godine te više puta tjedno korištenje automobila. Vožnja se sastojala od 3 desetominutne vožnje. Prva vožnja se odnosila na uvježbavanje sudionika na simulator, bez prisutnosti...
Utjecaj razvijenosti i socijalnog statusa na stope fertiliteta.
Utjecaj razvijenosti i socijalnog statusa na stope fertiliteta.
Nadja Lazić
Fertilitet je važan pokazatelj demografske slike pojedinoga društva. Totalna stopa fertiliteta (TFR) jest najčešće korištena mjera, ona prikazuje koliko će žena prosječno imati djece u svojim reproduktivnim godinama. Države se razlikuju po razvijenosti, ali i po stopi fertiliteta. Kada su u pitanju zemlje u razvoju, totalna stopa fertiliteta posebice je visoka u zemljama subsaharske Afrike te se pokušava smanjiti raznim obiteljskim politikama. U državama članicama OECD-a, tj....
Utjecaj razvoda braka roditelja na socio-emocionalni razvoj djece
Utjecaj razvoda braka roditelja na socio-emocionalni razvoj djece
Andrea Štajduhar
Kroz prošlost pa sve do danas, postoji tendencija porasta stope razvoda braka. S obzirom da je obitelj vrlo važna za razvoj i općenito za život djeteta, promjene unutar obitelji mogle bi za njega imati određene posljedice. Djeca se međusobno razlikuju u reakcijama na razvod braka roditelja, ali unatoč tome postoje neke emocionalne reakcije koje su karakteristične za većinu djece rastavljenih roditelja. Istraživanja su pokazala kako su najčešće dječje reakcije vezane uz pojavu...
Utjecaj roditeljskih stilova na odgoj djece
Utjecaj roditeljskih stilova na odgoj djece
Matea Granat
U ovom završnom radu razmatraju se pojmovi odgoja i obitelji te se definiraju sa stajališta različitih autora. Radom se objašnjava utjecaj odgoja na djecu u obitelji i navode se preduvjeti potrebni za adekvatan obiteljski odgoj. Nabrojane su i objašnjene glavne funkcije unutar obitelji i ukratko se prikazuje pregled odgojne uloge obitelji unutar tri tipa odgojnih postupaka. Rad definira pojmove roditeljstvo, majčinstvo i očinstvo te se promatraju tri tipa roditeljstva i osobine...
Utjecaj roditeljskog stresa na razvoj samoregulacije u djetinjstvu
Utjecaj roditeljskog stresa na razvoj samoregulacije u djetinjstvu
Ružica Trdin
Samoregulacija jedan je od najvažnijih psiholoških konstrukata koji podupire različite pozitivne ishode razvoja, te predviđa kratkoročne i dugoročne ishode. Definira se kao sposobnost reguliranja ponašanja i emocija na izazove iz okoline. Samoregulacijom pojedinac održava razinu emocionalnog, motivacijskog i kognitivnog uzbuđenja za pozitivnu prilagodbu. Nedostatak razvoja samoregulacije dovodi do brojnih negativnih ishoda razvoja, poput slabijeg uspjeha u školi, psihopatologije,...
Utjecaj rodnih razlika na način obraćanja u reklamnim porukama
Utjecaj rodnih razlika na način obraćanja u reklamnim porukama
Katarina Lukačević
U diplomskom radu istražuje se utjecaj rodnih razlika na način obraćanja u reklamnim porukama; analizira se kako se koncepti muškosti i ženskosti konstruiraju kroz reklamiranje, posebno kroz način obraćanja publici različitih rodova. Teorijski okvir objedinjuje definicije i tumačenja pojma reklame, prikazana su obilježja reklamnog stila te reklama kao multimedijski diskurs. Nadalje su u radu definirani rodni identiteti i predstavljen razvoj lingvistike rodnih identiteta. Nakon...

Pages