Pages

Vinkovci u srednjem vijeku
Vinkovci u srednjem vijeku
Lucija Tomašević
Srednjovjekovno naselje Sv. Ilija nastalo je jednim dijelom na temeljima antičkoga grada Cibala čiju je propast uzrokovala Seoba naroda. Stoga će se u prvome dijelu rada govoriti o gospodarskom, strateškom i kulturnom značaju antičkih Cibala. Zatim slijedi opis Cibala u vrijeme Seobe naroda te interpretacija ključnih događaja koji su uzrokovali neposrednu propast Cibala. Srednjovjekovno naselje na području današnjih Vinkovaca počinje se razvijati oko 1000. g. Naselje se počinje...
Virovitica, Podravska Slatina i Orahovica u Domovinskom ratu
Virovitica, Podravska Slatina i Orahovica u Domovinskom ratu
Mario Gumbarević
Cilj je ovog rada prikazati općine Virovitica, Podravska Slatina i Orahovica u Domovinskom ratu. To je područje kroz povijest imalo raznoliku etničku pripadnost te su se u njoj najviše isticale hrvatska i srpska narodnost. Iako je većinski dio pravoslavnih Vlaha, pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve ušao u srpski etnički korpus, a sami Srbi bili su naseljavani u nekoliko navrata, njihov broj nikada nije bio dominantan. Štoviše, popisom stanovništva iz 1991. godine u...
Virovitičko-podravska županija tijekom Domovinskog rata
Virovitičko-podravska županija tijekom Domovinskog rata
Mario Gumbarević
Cilj ovog rada je prikazati stanje u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom Domovinskog rata. Međutim, kako bi razumjeli događanja tijekom otvorenog sukoba 1990. i 1991. godine važno se upoznati s nekim od glavnih uzroka rata u Hrvatskoj tj. općenito o raspadu Jugoslavije. Nakon smrti Josipa Broza Tita 1980. godine dolazi do porasta nestabilnosti i povećanja (ultra)nacionalističkih tenzija u vodstvima republika, napose u vodstvu Srbije. Nakon Memoranduma Srpske akademije nauka i...
Virtualni prostor online igara kao mjesto druženja
Virtualni prostor online igara kao mjesto druženja
Martina Plaščak
Videoigre danas socijaliziraju i zabavljaju igrače, nastaju iz zabave za zabavu, za više igrača, a ne samo jednu osobu. Ovaj diplomski rad naslovom Virtualni prostor online igara kao mjesto druženja bavi se online igrom World of Warcraft, koja od 2004. godine povezuje u isto vrijeme na istom mjestu više od deset milijuna igrača. Cilj rada ispitivanje je mogućnosti virtualnog prostora online igara da služi kao mjesto druženja na temelju online igre World of Warcraft. Na temelju...
Viteški redovi na području Hrvatske
Viteški redovi na području Hrvatske
Filip Garvanović
Ovaj završni rad obraditi će temu viteških redova na području današnje Republike Hrvatske, odnosno kako su se viteški redovi, prije svega templari i hospitalci (ivanovci), uklopili u političku, društvenu i ekonomsku sliku hrvatskog razvijenog srednjeg vijeka. Do pojave viteških redova dolazi za vrijeme križarskih ratova, a redovi su imali više funkcija, od kojih je ona glavna bila zaštita putnika i hodočasnika na putu prema Svetoj Zemlji. Veliku ulogu su imali templari i...
Vizualna komunikacija političkim plakatom u Europi za vrijeme 2. svjetskog rata
Vizualna komunikacija političkim plakatom u Europi za vrijeme 2. svjetskog rata
Manuela Mikulecki
Cilj ovog rada je opisati vizualnu komunikaciju plakatom u Europi za vrijeme 2. svjetskog rata. Rad pruža uvid u nastanak i razvoj plakata, njegove karakteristike i ulogu za vrijeme 2. svjetskog rata, ističe neke od najvažnijih umjetnika toga vremena, te na poslijetku objašnjava pojam „pad plakata“. U uvodnom dijelu objasnit će se pojam vizualne komunikacije i podjela plakata, kao i njegov povijesni razvoj. U glavnom dijelu rada objasnit će se utjecaj plakata na javnost i...
Vizualne metode u profesionalnom informiranju i usmjeravanju učenika
Vizualne metode u profesionalnom informiranju i usmjeravanju učenika
Patricija Glavaš
Odgojno – obrazovna djelatnost čiji je cilj pripremanje samostalnih, sposobnih mladih ljudi s razvijenim kompetencijama i vještinama za daljnji život, obrazovanje i tržište rada naziva se profesionalno usmjeravanje i informiranje. Predmet ovog istraživanja upravo je profesionalno informiranje i usmjeravanje srednjoškolskih učenika kao jedno od područja rada školskog pedagoga, tj. ispitivanje upoznatosti pedagoga stručnih suradnika u srednjim školama s vizualnim metodama i...
Vizualni identitet i komunikacija mrežnih stranica narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Vizualni identitet i komunikacija mrežnih stranica narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Tamara Škorić
Tema diplomskog rada je vizualni identitet i komunikacija mrežnih stranica narodnih knjižnica Republike Hrvatske. U teorijskom dijelu upoznaje se s ključnim pojmovima vezanim uz vizualni identitet, uključujući logotip i vrste logotipa, paletu boja, tipografije te važnost istih u stvaranju prepoznatljivog izgleda. Uz to, objašnjava se i pojam komunikacije te njezina uloga na mrežnim stranicama, definirani su i pojmovi mrežna stranica te mrežno mjesto. Također, definirana je i...
Vizualni identitet kao element uspješnog upravljanja i poslovanja tvrtke
Vizualni identitet kao element uspješnog upravljanja i poslovanja tvrtke
Mateja Jurčić
Svrha ovog završnog rada je analiza vizualnog identiteta kroz poslovanje tvrtke. Potreba da se identitet stvori i služi za prepoznavanje i asocijaciju postoji oduvijek. Razvoj samog pristupa vizualnom identitetu kroz povijest, te globalizacija i način na koji se vizualni identitet prezentira omogućilo je stvaranje moćnih, svjetski prepoznatljivih brandova. Oni svoj uspjeh temelje na vizualnom identitetu koji su gradili godinama. U ovom radu će se spominjati primjeri nekih od takvih...
Vizualni identitet mrežnih stranica nakladnika: komparativna analiza
Vizualni identitet mrežnih stranica nakladnika: komparativna analiza
Katharina Rostaš
Rad obrađuje temu vizualnog identiteta koji se očituje kroz mrežne stranice istaknutih svjetskih i hrvatskih nakladničkih kuća. Povezuje se problematika brandinga, marketinga, dizajna i web dizajna te se analiziraju osnovni elementi svakog vizualnog identiteta; logotip, tipografija i boje. U istraživanje je uključeno dvadeset svjetskih i deset hrvatskih nakladnika, a rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. Obrađuje se teorija s područja brandinga i marketinga gdje se...
Vizualni identitet nakladnika i knjižara od izuma tiskarskoga stroja do danas
Vizualni identitet nakladnika i knjižara od izuma tiskarskoga stroja do danas
Mirna Gilman
Tema rada je vizualni identitet nakladnika i knjižara. U radu će se dati kratki prikaz vizualnog identiteta najvažnijih nakladnika i knjižara kroz povijest. U prvom poglavlju definiran je sam pojam vizualnog identiteta, kao i ključni pojmovi vezani uz njega. U slijedećem poglavlju dan je povijesni pregled najvećih europskih nakladnika i knjižara, koji su posjedovali elemente vizualnog identiteta. Ovim radom želi se ustanoviti utjecaj vizualnog identiteta na knjižni svijet te...
Vizualni identitet nakladničkih kuća
Vizualni identitet nakladničkih kuća
Ivona Krkač
U poslovanju nakladničkih kuća danas je neizbježno izgraditi vizualni identitet kojim se jamči prepoznatljivost i uspješnost. Cilj istraživanja provedenog u okviru diplomskog rada „Vizualni identitet nakladničkih kuća“ je analizirati njihove identitete pomoću deskriptivne i komparativne metode te analize sadržaja. Nadalje, radom se žele utvrditi sličnosti i razlike vizualnog identiteta hrvatskih nakladnika u odnosu na inozemne nakladničke kuće, kao i utvrditi postojanja...

Pages