Pages

Anglizismen in der Frauenzeitschrift Elle
Anglizismen in der Frauenzeitschrift Elle
Martina Kramarić
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage der Anglizismen in der deutschen Sprache. Da die Anglizismen immer mehr und immer öfter auch in der deutschen Sprache vorkommen, sollte diese Arbeit untersuchen, ob und wie viel man Anglizismen in einer Frauenzeitschrift verwendet, in welcher Form sie am meisten vorkommen und welche Wortart sich an das Deutsche am schwersten anpasst. Zu diesem Zweck habe ich 10 Artikel aus einer Ausgabe der Elle Zeitschrift untersucht. Es handelt sich um die...
Anglizismen in der Zeitschrift Focus
Anglizismen in der Zeitschrift Focus
Dominik Damjanović
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Anglizismen in der deutschen Zeitschrift Focus. 101 Anglizismen werden genannt und analysiert anhand ihrer Verwendung. Die Frage ist, in welchen Bereichen der deutschen Pressesprache Anglizismen am häufigsten verwendet werden und in welchen Formen. Ziel der Arbeit ist es, eine morphologische und semantische Analyse durchzuführen, um die Frage zu beantworten. Am Ende wird es deutlich, dass Anglizismen verschiedene Formen und Verwendung haben und dass...
Anglizismen in der deutschen Jugendzeitschrift "Bravo"
Anglizismen in der deutschen Jugendzeitschrift "Bravo"
Teodora Čapo
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der aktuellen deutschen Jugendsprache, die nach der Thesis in der Einleitung voll von Anglizismen ist. Dieses Phänomen wird an dem Beispiel der Jugendzeitschrift „Bravo“, besonders in Rubriken und anhand eines ausgewählten Artikels, untersucht und analysiert. Außerdem wird bestätigt, dass die Jugendmagazine die der Jugend angepasste Sprache verwenden, weil sie auf diese Weise ihre Nähe gewinnen wollen. Englisch ist in der zweiten Hälfte des...
Anglizismen in der deutschen Pressesprache
Anglizismen in der deutschen Pressesprache
Toni Galo
Ovaj završni rad bavi se anglicizmima u jeziku njemačkog tiska. U radu je navedeno 150 primjera anglicizama, koji su analizirani na temelju njihove uporabe u jeziku njemačkog tiska. Postavlja se pitanje u kojim područjima njemačkog jezika se anglicizmi najčešće upotrebljavaju, te u kojim oblicima izabrani primjeri anglicizama uopće bivaju upotrijebljeni. Cilj ovoga rada je provedba analize odabranih primjera anglicizama te pronalazak odgovora na gore postavljeno pitanje. U...
Anglizismen in deutschen Fitnesszeitschriften
Anglizismen in deutschen Fitnesszeitschriften
Klara Fehir
Diese Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle Anglizismen in der modernen deutschen Sprache spielen und erklärt am Beispiel von einer Ausgabe der Women’s Health, einer Fitnesszeitschrift, inwieweit sie in der Pressesprache vertreten sind. Es wird die Frage gestellt, was die Gründe für die Übernahme der Anglizismen und Amerikanismen sind und inwieweit sie in der Sprache assimiliert sind. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: einem theoretischen, wo die Grundbegriffe...
Anglizismen in einer der Spiegelausgaben
Anglizismen in einer der Spiegelausgaben
Dejana Šijan
Als Anglizismus bezeichnet man eine Ausdrucksweise oder eine Bedeutung aus der englischen Sprache, die in eine andere Sprache eingeflossen ist. Ein Fremdwort ist eine phono-morphologische oder grapisch noch nicht vollintegrierte lexikalische Entlehnung. Wenn eine Sprachgemeinschaft die Übernahme der Ausdrücke akzeptiert, werden die Ausdrücke als Fremdwort bzw. als neue Bedeutung eines deutschen Wortes oder als neue Satzkonstruktion übernommen. In dieser Arbeit werden wir sehen wie...
Anglizismen und Amerikanismen in deutschen Jugendzeitschriften
Anglizismen und Amerikanismen in deutschen Jugendzeitschriften
Gabriela Capan
Diese Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Verwendung von Anglizismen und Amerikanismen in deutschen Jugendzeitschriften. Nach dem zweiten Weltkrieg, fast parallel mit der Entwicklung der Technologie, Wissenschaft, Nutzung des Computers, Kultur usw., verbreitete sich auch die Benutzung der englischen Sprache weltweit. Die deutsche Jugendzeitschrift „BRAVO“ wurde als Korpusquelle genommen, weil Jugendliche diejenige Population ist, die am meisten Anglizismen benutzt. Es wurden...
Anglizmi u nazivima kozmetičkih proizvoda i njihovu oglašavanju
Anglizmi u nazivima kozmetičkih proizvoda i njihovu oglašavanju
Mirna Matković
U ovom se radu analiziraju anglizmi u nazivima kozmetičkih proizvoda i njihovu oglašavanju. Na početku rada istražuju se uzroci i posljedice posuđivanja stranih riječi, načini prilagodbe hrvatskom jeziku te razvoj i važnost jezičnog purizma u hrvatskom jezikoslovlju. Nadalje se definiraju anglizmi i utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik te se istražuju obilježja jezika medija jer cilj je rada provjeriti koliko su anglizmi i engleske riječi iz kozmetičke industrije...
Anglizmi u suvremenom sportskom nazivlju
Anglizmi u suvremenom sportskom nazivlju
Kristian Božić
U ovom se radu analiziraju anglizmi u sportskom nazivlju u hrvatskom jeziku. Na početku rada donosi se teorijski pogled na pitanja jezičnog posuđivanja i jezičnog purizma te njihov razvoj i prisutnost u hrvatskom jeziku. Slijedi definiranje posuđenica i njihova podjela s obzirom na različite kriterije, a naglasak je na anglizmima pa se donosi njihova prilagodba i odnos prema njima u hrvatskom jeziku. Slijedi kratki pregled sportskog nazivlja, a cilj je rada, istraživanjem korpusa...
Animacijske aktivnosti muzeja
Animacijske aktivnosti muzeja
Ana Marija Neretljak
Iako se muzejska edukacija i pedagogija pojavljuju još sredinom prošlog stoljeća, tek u ovom stoljeću dolazi do značajnijih promjena u samoj praksi. Cilj je ovoga rada iznijeti određene primjere edukacijskih i animacijskih aktivnosti u muzejima. Muzeji su često gledani kao vrlo formalne institucije u kojima se mogu samo razgledavati izložbe, no ne i učiti na zabavan način. Takvo gledanje na muzeje danas se sve više mijenja. Muzejski djelatnici na sve načine trude se privući što...
Animalistika u dječjoj književnosti
Animalistika u dječjoj književnosti
Katarina Markuš
Cilj ovog diplomskog rada prikazati je važnost animalistike kao teme u dječjoj književnosti te važnost jake veze između djece i životinja. Analizirani su romani: Pčelica Maja i njezine pustolovine Waldemara Boslesa, Divlji konj Božidara Prosenjaka, Ljubavni slučaj mačka Joje Branke Primorac, Priča o Jelenku i Klopka za medvjedića Maje Gluščević; pripovijetka: Finka Fi Maje Brajko-Livaković; zbirke pripovijedaka: Miško i Rogan Vlatka Šarića te poezija Grigora Viteza, Luke...
Anksioznost u trudnoći
Anksioznost u trudnoći
Lidija Štelcer
Cilj istraživanja je bio ispitati razinu anksioznosti kod prvorotkinja, višerotkinja s prethodnom normalnom trudnoćom i višerotkinja s prethodnom patološkom trudnoćom. Pretpostavilo se da će najveća razina anksioznosti biti kod višerotkinja s prethodnom patološkom trudnoćom, umjerena kod prvorotkinja, a najmanja kod višerotkinja s prethodnom normalnom trudnoćom. Ispitivala se i razina anksioznosti s obzirom na dob, odnosno kod mlađih trudnica (mlađe od 30 godina) i kod...

Pages